اطلاعیه

تعداد بازدید:۱۷۱۸
اطلاعیه

شروع ثبت نام از دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر در طرح   خدمات کمک آموزشی استاد معتمد معین دانشجو

علاقمندان با شماره تلفن 9-33594950داخلی 140 ویا به ستاد امور شاهد و ایثارگران واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی واحد مراجعه نمایند.