تماس با ما

تعداد بازدید:۵۸۹

تلفن9-33594950داخلی 140

مستقیم33583115

فاکس33584011

آدرس_ تهران سه راه افسریه کیلومتر18 بزرگراه امام رضا(ع) شهر قیامدشت انتهای خیابان شهید باهنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق طبقه اول ساختمان مرکزی ستاد امور شاهد و ایثارگران

ایمیلm.rezajadidian@gmail.com