درباره ستاد

تعداد بازدید:۱۰۵۰

بسم الرب الشهداء و الصدیقین

امروز دانشجویان شاهد و ایثارگر ما همچون پدرانشان در سنگر دانشگاهها، با بصیرت در حال جهاد علمی و فرهنگی هستند.

ستاد امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، خدمت به خانواده محترم شاهد و ایثارگر را برای خود توفیقی الهی دانسته و در راستای تحقق شعارتوانمند سازی وعزتمندی دانشجویان معزز شاهد وایثارگر و ارتقای سطح علمی و شکوفایی استعدادهای آنان براساس  مقررات دانشگاه آزاداسلامی آماده خدمت رسانی و انجام وظیفه می باشد.