خبر تصویری - آرشیو

دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهد بذر امید را در کشور بکارد
دکتر طهرانچی در دیدار اعضای شورای بسیج اساتید:

دانشگاه آزاد اسلامی می‌خواهد بذر امید را در کشور بکارد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران قسم خورده‌اند که بذر ناامیدی در دل جوانان کشور نهاده و ریشه ملت را بخشکانند. پس در مقابل امیدآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی آرام نخواهند نشست.

ادامه مطلب