فراخوان انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه و برتر علمی واحدها و مراکز آموزشی

۱۸ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۵:۱۸ کد : ۱۲۵۹ اخبار و گزارشات خبر تصویری
تعداد بازدید:۲۳۴
دستورالعمل اجرایی انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه و برتر علمی واحدها و مراکز آموزشی مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی
فراخوان انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه و برتر علمی واحدها و مراکز آموزشی

بسمه تعالی 

با سلام و آرزوی توفیق الهی بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر واحد تهران شرق می رساند با عنایت به در دست اقدام بودن برنامه انتخاب دانشجویان شاهد و ایثارگر نخبه و برتر علمی واحدها و مراکز آموزشی از سوی مرکز امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی بدینوسیله دستورالعمل اجرایی انتخاب این عزیزان جهت اطلاع تقدیم می گردد.

از کلیه عزیزانی که دارای شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور می باشند دعوت بعمل می آید نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارسال به دفتر امور شاهد و ایثارگران واحد تهران شرق به انضمام تصاویر مدارک و مستندات مطروحه حداکثر تا پایان خرداد سال جاری جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه اقدام نمایند. باتشکر

                                                                                                                    

 

فرم شماره 1

 

 

 

باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی

فرم شناسایی نخبگان دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

 

دبیرخانه مرکز امور شاهد ایثارگران دانشگاه

شماره نامه:  .......................................................................................................................................

تاریخ نامه : ..........................................................................................................................................

 

الف) مشخصات کامل دانشجو :                                                         

نام :

نام خانوادگی:

فرزند :

دانشجوی رشته :

گرایش:

ورودی سال:

مقطع تحصیلی:

تعداد واحدهای‌گذرانده شده:

واحد درسی باقیمانده :

سیستم‌آموزشی: تماموقت    پاره وقت

تعداد مشروطی :

شماره دانشجویی:

معدل کل :

نام واحدیامرکزدانشگاهی محل تحصیل:

نسبت دانشجو با ایثارگر:

ب )  مشخصات کامل ایثارگر:

نام و نام خانوادگی ایثارگر:  .............................................................................................................................................................   نوع ایثارگری (شهید،جانباز،آزاده،رزمنده):  .................................................................................................................................................................

 

ب: دستاوردها :

ردیف

دستاورد

امتیاز

امتیاز کسب شده

1

اختراع : (نوع و ثبت اختراع قید شود)

20

 

2

ابداع (نوع ابداع قید شود)

10

 

3

ابتکار  (نوع ابتکار قید شود)

5

 

4

چاپ مقاله (هر مقاله 1 امتیاز)

10

 

5

چاپ کتاب (هر کتاب 2 امتیاز)

10

 

6

ایده یا طرح تحقیقاتی:

5

 

7

کسب مقام فرهنگی: (هر مقام 2 امتیاز)

10

 

8

کسب مقام پژوهشی:  (هر مقام 2 امتیاز)

10

 

9

کسب مقام فرهنگی:   (هر مقام 2 امتیاز)

10

 

10

صاحب اثر: (هر اثر 2 امتیاز)

10

 

جمع امتیاز:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رییس صورتجلسه کمیته بررسی و داوری  :

 

واحد :                       معاون دانشجویی و فرهنگی:                               معاون پژوهشی و فن آوری :                           مدیر امور شاهد و ایثارگران:

 

                                                                                                                                                                                 

ه: مدارک مورد نیاز :       1- خلاصه دستاورد                 2- نامه ایثارگری              3-   آخرین کارنامه 

تلفن تماس ضروری :                                                                 کد شهرستان :                           تلفن همراه :

         

 

فرم شماره 1

 

 

 

باسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسلامی

فرم شناسایی نخبگان دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

 

 

دبیرخانه مرکز امور شاهد ایثارگران دانشگاه

شماره نامه:  .......................................................................................................................................

تاریخ نامه : ..........................................................................................................................................

 

الف) مشخصات کامل دانشجو :                                                         

نام :

نام خانوادگی:

فرزند :

دانشجوی رشته :

گرایش:

ورودی سال:

مقطع تحصیلی:

تعداد واحدهای‌گذرانده شده:

واحد درسی باقیمانده :

سیستم‌آموزشی: تماموقت    پاره وقت

تعداد مشروطی :

شماره دانشجویی:

معدل کل :

نام واحدیامرکزدانشگاهی محل تحصیل:

نسبت دانشجو با ایثارگر:

ب )  مشخصات کامل ایثارگر:

نام و نام خانوادگی ایثارگر:  .............................................................................................................................................................   نوع ایثارگری (شهید،جانباز،آزاده،رزمنده):  .................................................................................................................................................................

 

ب: دستاوردها :

ردیف

دستاورد

امتیاز

امتیاز کسب شده

1

اختراع : (نوع و ثبت اختراع قید شود)

20

 

2

ابداع (نوع ابداع قید شود)

10

 

3

ابتکار  (نوع ابتکار قید شود)

5

 

4

چاپ مقاله (هر مقاله 1 امتیاز)

10

 

5

چاپ کتاب (هر کتاب 2 امتیاز)

10

 

6

ایده یا طرح تحقیقاتی:

5

 

7

کسب مقام فرهنگی: (هر مقام 2 امتیاز)

10

 

8

کسب مقام پژوهشی:  (هر مقام 2 امتیاز)

10

 

9

کسب مقام فرهنگی:   (هر مقام 2 امتیاز)

10

 

10

صاحب اثر: (هر اثر 2 امتیاز)

10

 

جمع امتیاز:

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رییس صورتجلسه کمیته بررسی و داوری  :

 

واحد :                       معاون دانشجویی و فرهنگی:                               معاون پژوهشی و فن آوری :                           مدیر امور شاهد و ایثارگران:

 

                                                                                                                                                                                 

ه: مدارک مورد نیاز :       1- خلاصه دستاورد                 2- نامه ایثارگری              3-   آخرین کارنامه 

تلفن تماس ضروری :                                                                 کد شهرستان :                           تلفن همراه :