سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۴

خرمشهر را خدا آزاد کرد. امام خمینی (ره)

غروب خرمشهر؟

نه، هرگز

با صلابت لاله های پرپر... هرگز

غروب خرمشهر

نه، هرگز

صدای صوت خمپاره، آژیر قرمز، دویدن سوی پناهگاه

کسی ناله می زد مادر

بر مناره ی مسجد جامع، فریاد الله اکبر

غروب خرمشهر

نه ، هرگز

(ایمان محمدی نرگسی)

 

 

گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر