سلام بر شهدای گمنام واحد تهران شرق

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۸

سلام به شهدای گمنامی که مهمان ما هستند و با خود بوی کربلا را آوردند…

گمنام آشنا سلام!

هراز چندگاهی تلنگری میشوی به خواب عقربه های ساعت روزمرگی هایم تا فراموش نکنم اروند خروشان و کوسه هایش را.غواص های گم شده در والفجر8 وکربلای 4 را. زخم های دهان باز کرده فکه و شلمچه وغروب سرخ هویزه و سوسنگرد را. تو آمدی مثل همیشه گمنام! گمنام آشنا! آشناترین گمنام!  سلام من پراست از شهامت پاسداری ازحرمت خون شهیدان. سلام من پر میکشد به معراج الشهدا تا قربانی شود پیش قدمهایت. سلام من اگر قابل باشد زودتر از دستهای بی تابم روی شانه هایت مینشیند تا گرد وخاک غربت دیر سالی ها را بتکاند از پهنای شانه های خسته و از جنگ برگشته ات. سلام من کبوتری است که به استقبال قهرمانهای بی نشان میرود. برای همیشه خط میکشم روی خداحافظی هایم . سلام ای غم خجسته! این سلام هرگز نمی میرد!