یاد شهدا

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۹

امروز زنده نگهداشتن یاد وخاطره شهدا کمتر ازشهادت نیست. مقام معظم رهبری(حفظهم الله)

شهدا را یاد کنید ولو با یک صلوات